© Copyright Apollo Payroll Support 2013 Disclaimer & Algemene Voorwaarden
Kennis en Kunde Apollo Payroll Support biedt werkgevers ondersteuning bij HR-processen en salarisverwerking. Daarbij is niet alleen kennis van zaken essentieel maar draait het tevens om vaardigheden. Om de kennis en vaardigheden op peil te houden dient iedere HR- en payroll professional continue op de hoogte te blijven van nieuws en de recentste ontwikkelingen. Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) speelt daarin een belangrijke rol. Zij ziet namelijk toe op de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld. Om gekwalificeerd en als geregistreerd payroll professional (RPP) ingeschreven te (blijven) staan is permanente educatie noodzakelijk. Apollo Payroll Support staat sinds de oprichting van het register (2006) ingeschreven, volgt het nieuws op de voet en deelt het bovendien graag. Ook via de sociale media!  Nieuwsberichten Diverse wijzingen Per 1 juli zijn een aantal wijzigingen van kracht, die directe gevolgen hebben voor u. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet. Nieuw arbeidsrecht Jarenlang is er over nagedacht en onderhandeld, maar nu lijkt het er eindelijk te gaan komen, het nieuwe ontslagrecht. Per 1 juli 2015 zullen er nieuwe regels gelden (sommige wijzigingen gaan al in per 1 januari 2015) aangenomen. De Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid vloeit voort uit het Sociaal Akkoord dat in 2013 tot stand is gekomen. Eind november 2013 ingediend bij de Tweede kamer en op 18 februari 2014 aangenomen. Nieuwe Wet- en Regelgeving 2014 (2e deel) Wat betekenen de kabinetsmaatregelen voor HR in 2014? Als het cabinet de plannen door de Eerste kamer weet te loodsen, staan grote veranderingen op stapel. Nieuwe Wet- en Regelgeving 2014 (1e deel) Wat betekenen de kabinetsmaatregelen voor HR in 2014? Als het cabinet de plannen door de Eerste kamer weet te loodsen, staan grote veranderingen op stapel.  De werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2011 žs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel.  Wet modernisering Ziektewet Bent u al op de hoogte van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, ook wel bekend als modernisering ZW?  Nieuwe Wet- en Regelgeving 2013 In 2013 krijgt u als werkgever wederom te maken met de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op uw arbeidsvoorwaardenbeleid. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste wijzigingen nader voor u toegelicht.   Klantportaal (toegang) De klantportaal bied toegang tot verschillende nuttige ondersteuningsmiddelen voor klanten van Apollo Payroll Suppport.
Apollo Payroll Support is aangesloten bij NIRPA
Home Home Diensten Diensten Aanpak Aanpak Nieuwsberichten Nieuwsberichten Apollo Apollo Contact Contact klik hier! Nieuwsberichten Nieuwsberichten
payroll support